Finansör'e "DESTEK" yazıp bir boşluk bırakarak "TC Kimlik Numaranızla" birlikte 2310'a göndererek ya da Türkiye Finans Şubeleri'nden rahat, kolay ve hızlı bir şekilde başvurulabilirsiniz.*

 • Finansör Başvuru Formu
 • Nüfus cüzdanı veya ehliyet fotokopisi,
 • Adres Kayıt Sistemi'nde adres bilgisinin güncel olmaması halinde; sabit telefon, elektrik, doğalgaz, su, cep telefonu hattı faturalarından biri (son 3 ay içinde düzenlenmiş)
 • Gelir belgesi/maaş bordrosu**,
 • Serbest meslek sahipleri ve işletme sahipleri için;
  • Son yıla ait vergi levhası ve onaylı bilanço,
  • Gelir tabloları,
  • Mizan,
  • İmza sirküleri,
  • Kuruluş ve en son ortaklık payını gösteren Ticaret Sicil Gazetesi,
*Başvurular Banka kredi tahsis politikalarınca değerlendirilecek olup, Türkiye Finans uygun bulmadığı başvuruları reddetme hakkına sahiptir.
**Ücretli çalışan kişiler için, maaş bordrosu antetli kağıt ile bildiriliyor ise firmanın imza sirküleri beyanı gerekmektedir.