Hesap özetiniz; Finansör'e tanımlı finansman limitinizi, kâr oranınızı, harcamalarınızı, borç ve alacak kayıtlarınızı, kalan borcunuzu, ilgili aya ait ödeme tutarınızı ve son ödeme tarihini, varsa sözleşmeye ilişkin değişiklikleri içerir.

Hesap özetiniz, her ödeme döneminde tercihinize göre basılı olarak posta yoluyla veya elektronik posta aracılığıyla ve SMS olarak tarafınıza gönderilir.

Finansör'e tanımlı limit kapsamında yapmış olduğunuz alışveriş tutarını dilerseniz kredilendirmeden aynı gün, dilerseniz belirtilen taksit tutarında ve son ödeme tarihine kadar ödeyebilirsiniz.

 • Limitiniz kapsamında yaptığınız alışveriş tutarı için, alışverişin yapıldığı tarihten ödemenin yapıldığı tarihe kadar günlük olarak işletilen oranı ifade eder.
 • Kâr oranı başvurunuz sırasında Banka ile yaptığınız anlaşma ile belirlenir.
 • Finansör, paketlerden oluşan bir banka kartıdır.
 • Her bir Finansör paketi; kartın geçerli olduğu sektörlere göre belirlenen finansman limiti, kâr oranı ve geçerlilik süresinden oluşur.
 • Harcamalarınızı bu paket kapsamında yer alan iş yerlerinde yapabilirsiniz.
 • Finansör başvurunuz sırasında seçtiğiniz paket tipi kapsamında hesabınıza tanımlanan toplam harcama limitidir. Sadece TL cinsinden tanımlanır.
 • Finansman limitinizi geçerlilik süresi içinde, seçtiğiniz pakete dahil olan işyerlerinde, yalnızca alışveriş işlemleriniz için kullanabilirsiniz.
 • Finansman limitiniz harcama yaptıkça azalır, limit geçerlilik süresi içinde ödeme yaptıkça ödediğiniz anapara tutarı yeniden kullanımınıza açılır.
 • Finansörünüze tanımlanmış olan finansman limitinizden, hesap kesim tarihi itibariyle yapmış olduğunuz peşin ve taksitlendirilen harcamalar çıkarıldıktan sonra kalan finansman limitidir.
 • Finansörünüze tanımlanan finansman limitinin kullanılabileceği son tarihtir.
 • Bu sürenin sonunda kullanılabilir limit olsa dahi kullanılamaz.
 • Başvurunuz sırasında tercih ettiğiniz, hesap özetinizin hazırlandığı tarihtir.
 • Hesap kesim tarihinde ödenmesi gereken tutardır.
 • Ödenmesi gereken tutara; peşin işlem tutarları, taksit tutarları, önceki dönemlerden devreden bakiye, kâr tutarları ve vergilerin tamamı dâhil edilir.
 • Ödenmesi gereken tutarın iki dönem üst üste ödenmemesi durumunda limit kullanıma kapatılır.
 • Hesap özetinde Ödenmesi Gereken Tutar'ın gecikmeye düşmeden ödenebileceği son gün olarak bildirilen tarihtir.
 • Son ödeme tarihi, hesap kesim tarihinden 10 gün sonradır. Bu tarihin hafta sonuna ya da resmi tatil günleri olması halinde, son ödeme tarihi sonraki ilk iş günüdür.
 • Toplam borcun anapara tutarına hesap kesim tarihinden son ödeme tarihine kadar günlük kâr işlemeye devam eder.
 • Son ödeme tarihinde, hesap özeti borcunun ödenmesi gereken tutarının ödenmediği durumda, müşteri gecikmeye girer ve toplam kalan borç tutarına hesap kesiminden sonraki ödeme tarihine kadar kâr uygulanmaya devam edilir.
 • Hesap kesim tarihinde, gerçekleşen alışverişler toplamının minimum taksitlendirme tutarının altında kalması durumunda işlemler taksitlendirilmez.
 • Bu tutar hesap özetine peşin işlem olarak yansıtılır.
 • Finansör limitinizin geçerli olduğu süre içinde minimum taksitlendirme tutarı üzerinde kalan harcamalarınıza ait anapara borcununuz başvurunuz sırasında belirlenen taksit sayısına bölünür.
 • Her bir ayda gelen taksit anapara tutarları birbirine eklenerek hesaplanır ve hesap özetinize yansıtılır.
 • Hesap kesim tarihine kadar; limitiniz dahilindeki harcamalar, bunlara ait tüm kâr tutarları, vergiler ve varsa bir önceki dönemden devreden bakiyelerin toplamı Toplam Kalan Borç miktarınızı gösterir.
 • Finansör'e tanımlı finansman limiti kapsamında yapılan alışverişin gerçekleştiği tarihi gösterir.
 • Hesap kesim tarihi ile bir sonraki hesap kesim tarihi arasında gerçekleşen işlemleri gösterir.
 • Bir önceki hesap özetinden devreden borcu gösterir.
 • Yasa gereği alınır. Ücretler ve kâr tutarı üzerinden hesaplanır.
 • İlgili mevzuat gereği alınır, kâr ve kâr niteliğindeki ücret/komisyon tutarı üzerinden hesaplanır.
 • Bir sonraki hesap özetinin hesap kesim tarihidir.
 • Bir sonraki hesap özetinin son ödeme tarihidir.
 • Limitiniz kapsamında yaptığınız alışveriş tutarı için, alışverişin yapıldığı tarihten ödemenin yapıldığı tarihe kadar günlük olarak kâr işletilir.
 • Kâr hesabı, alışverişin yapıldığı gün dahil takvim günü üzerinden yapılır.
 • KKDF ve BSMV kâr üzerinden hesaplanarak ayrıca tahsil edilir.
 • Ödemenin alışverişin yapıldığı gün yapılması halinde 1(bir) günlük kâr işletilir.
 • Kart şifrenizi Türkiye Finans İnternet Şubesi’nden oluşturabilir ya da 0850 222 22 44 numaraları Müşteri İletişim Merkezimizi arayabilirsiniz.
 • Hesap özeti borcunuzu; bütün Türkiye Finans şubelerinden, Türkiye Finans İnternet Şubesi’nden ve otomatik ödeme talimatı vererek yatırabilirsiniz.
 • Kayıp/çalıntı ihbarlarınızı en kısa süre içinde 7/24 hizmet veren 0850 222 22 44 numaraları Müşteri İletişim Merkezimize bildirmelisiniz.
 • Hesap özetine ilişkin itirazlarınızı son ödeme tarihinden itibaren en geç 10 gün içinde yazılı ve imzalı olarak yapmalısınız.
 • İtirazlarınız için aşağıdaki iletişim kanallarını kullanabilirsiniz:
 • İtiraz işlemlerinizi takip etmek için 0850 222 22 44 numaralı Müşteri İletişim Merkezimizi arayabilirsiniz.